New

MORPHotel

| |

Floating vessel built around 1/2 mile spine with restaurants, garden and swimming pool. READ MORE

Machu Picchu

| |

Machu Picchu became part of the World Heritage List of UNESCO in 1983. The old city is situated 2,430 meter above sea level and is divided into three parts (agriculture, ceremonial and urban)... READ MORE

La Paz

| |

After a while our bus appears and we drive the last terrifying few miles to La Paz. Stories about Bolivian drivers getting their licenses in the supermarket may be true. READ MORE

La Paz

| |

De stad is enórm! er Zover het zicht reikt, staan huizen op en in elkaar gebouwd. Mensen, auto's en vliegtuigen vullen elke lege plek in het geheel in. Een bijzondere gewaarwording na enige... READ MORE

Uros Aruma Uro (Titicaca meer)

| |

Het eiland is compleet gemaakt van riet. De huisjes, de daken, de zonneschermen. Alles. Zodra je op het riet stapt, zink je er half in weg. Het knispert lekker onder je voeten. Het... READ MORE

Van Colca Canyon naar Puno – Dutch

| |

Vanuit Chivay in de Colca Canyon vertrekken we met de 4M bus naar Puno aan het Titicaca Meer. Een leuke route omdat je onderweg het hoogste punt van de omgeving passeert, landschappen steeds... READ MORE